Uusiutuvien energiamuotojen edistäjä, valmistaja ja jälleenmyyjä

Luotamme siihen, että yhteisellä päämäärällä puhtaamman ilmaston puolesta jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Tässä me pyrimme auttamaan mahdollisuuksiemme mukaan, oli se sitten yksi aurinkopaneeli tai tuulipuisto.

Yhteis­työs­sä :

Hybrid Ener­gia tukee pai­kal­li­sia kou­lu­ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den ja perin­teis­ten leik­kien oppi­mi­sen osal­ta. Nuo­ret ovat tule­vai­suu­tem­me, ja haluam­me että he tie­tä­vät sen myös.