+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Info

Hybrid Energia Oy

Hei.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan uuden tyyp­pi­siin uusiu­tu­van ener­gian lait­teis­toi­hin. Näis­sä on yhdis­tet­ty  ener­gian tuo­tan­to­muo­to­ja niin oma­ko­ti­ta­lon kuin teol­li­suu­den­kin tarpeisiin.

Aurin­ko­voi­man hyö­dyt on saa­vu­tet­tu, ja nii­tä val­jas­te­taan käyt­töön hui­maa vauh­tia maa­il­man laa­jui­ses­ti joka on todel­la hie­noa. Meil­lä on kat­se jo seu­raa­vaan aske­lee­seen jos­sa hyö­dyn­ne­tään ener­gian käyt­tö kes­ki­ko­ko­luo­kan koh­tei­siin jos­sa ei voi­da käyt­tää suu­ren teol­li­sen koko­luo­kan laitteita.

Mök­kei­li­jäl­le löy­tyy pie­niä hybrid paket­te­ja, kun taas luo­mu­kar­ja­ti­lal­le tai metal­li­vals­saa­moon voi­daan rää­tä­löi­dä 100kw laitteisto.

Näi­hin pys­ty­tän yhdis­tä­mään 3 uusiu­tu­van ener­gian muo­toa ja vara­voi­ma laitteistot.

 

Aurin­ko­säh­kö yhdis­tet­ty­nä tuli­voi­maan antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den säh­kön­tuo­tan­toon ympä­ri vuoden.