+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Leasing

Leasingvoimalat

Nyt uusiu­tu­vaan ener­gi­aan tutus­tu­mi­nen on entis­tä hel­pom­paa ja moni­puo­li­sem­paa. Meil­tä saat yri­tyk­sel­le­si Lea­sing sopi­muk­set aurin­ko- ja tuu­li­voi­ma­loi­hin, myös vara­voi­mal­la varus­te­tut koko­nai­suu­det ympä­ris­töys­tä­väl­li­sil­lä suo­la­ve­sia­kus­toil­la, vara­voi­ma akus­toil­la, tai vara­voi­ma­ko­neel­la. Tämä on ris­ki­tön ja yksin­ker­tai­nen tapa inves­toi­da uusiu­tu­vaan lähi­tuo­tet­tuun vih­re­ään ener­gi­aan suo­raan yri­tyk­se­si käyt­töön. Myös suu­rem­mat ja pidem­piai­kai­set han­kin­ta- tai huol­to­so­pi­muk­set onnis­tu­vat. Kir­jaa yri­tyk­se­si hii­li­pääs­töt kui­ta­tuik­si ja aloi­ta pääs­töt­tö­män ener­gian tuo­tan­to yrityksellesi.

Lea­sing­voi­ma­loi­den hin­nat alkaen 56€/kk +alv

Ota yhteyt­tä, niin kat­so­taan teil­le sopi­va lait­teis­to tuot­ta­maan energiaa !

 

10 + 5 =