+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Mastot

Ensi­si­jai­ses­ti toi­mi­tam­me tuu­li­voi­ma­loil­le 9 met­ri­siä itse­sei­so­via mas­to­ja ja tasa­kat­to mas­to­ja, muut koot sopi­muk­sen mukaan, emme val­mis­ta tai toi­mi­ta esit­tees­tä poi­ke­ten harus­tet­tu­ja mas­to­ja ollenkaan.

9 Metrin masto

9 met­rin mas­to on itse­sei­so­va lai­pal­li­nen tai sara­noi­tu, sii­nä on sovit­teet maa perus­tuk­seen ja tuu­li­voi­ma­lal­le val­miik­si. Täl­lä mas­tol­la tuu­li­voi­ma­lan toi­min­ta­kor­keus on 9–11metriä.

Perus­ta voi­daan toi­mit­taa val­mii­na jos sil­le on tar­ve, mut­ta edul­li­sin­ta se on valaa pai­kan pääl­lä. Perus­tus työt ovat yksin­ker­tai­set ja ne voi suo­rit­taa usein pai­kal­li­nen rakennus/maarakennus yri­tys. Ohjeet saa tar­vit­taes­sa kai­kis­ta raken­nus­vai­heis­ta val­miik­si saat­ta­mi­seen asti. Perus­tuk­sen koko mää­räy­tyy voi­ma­lan koon mukaan. Perus­tan kui­vu­mi­sai­ka on joi­tain viik­ko­ja riip­puen koos­ta, tämä kan­nat­taa ottaa aika­tau­lus­sa huomioon.

Kal­lioon pys­ty­tys on nopein­ta ja hel­poin­ta jos tämä on mahdollista.

Jos perus­tus­työt teh­dään kaut­tam­me, suun­ni­tel­laan aika­tau­lu ajois­sa val­miik­si jot­ta sääs­ty­tään kii­reel­tä ja odot­ta­mat­to­mil­ta yllä­tyk­sil­tä, näin saam­me siis­tin ja vah­van perustan.

 

Tasakattomasto

Toi­nen val­mis vaih­toeh­to on tasakattomasto

Täs­sä ei tar­vit­se var­mis­tua kuin katon tar­vit­ta­vas­ta kes­tä­vyy­des­tä ja kuor­mi­tuk­ses­ta / neliö­met­ri. Sen jäl­keen tasa­kat­to­mas­to nos­te­taan nos­tu­rin kans­sa suo­raan sil­le osoi­te­tul­le pai­kal­le jos mah­dol­lis­ta. ja kiin­ni­te­tään tuu­li­voi­ma­la tähän.

Tasaiselle alustalle asennettavat mastot

300–1kw: 550€ sis.alv24%

1.5–2.8kw: 1790€ sis.alv24%

9.8kw: 2490€ sis.alv24%

Mas­toil­le saa­ta­va­na myös pai­not eril­lis toi­mi­tuk­se­na. näin sääs­ty­tään kat­toon poraa­mi­sel­ta. Täs­sä on huo­mioi­ta­va koko­nais­mas­san / m2 rasi­tus kattorakenteisiin.

9m Itseseisovat mastot

300w: 1600€ sis.alv24%

1kw: 2700€ sis.alv24%

1.5kw: 3385€ sis.alv24%

2.8kw: 3385€ sis.alv24%

9.8kw: 5500€ sis.alv24%

Eri­ko­koi­set ja sara­noi­tu mas­to, hin­nat sopi­muk­sen mukaan

Valmisperustat

300–1kw: Hin­ta mää­räy­tyy sijain­nin mukaan

1.5–2.8kw: Hin­ta mää­räy­tyy sijain­nin mukaan

9.8kw: Hin­ta mää­räy­tyy sijain­nin mukaan

 

 

Rahtihinnat, määrän ja sopimuksen mukaan.

Hybrid Energia Oy pidättää oikeudet hinnan muutoksiin.