+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Aurinkoenergia Invertterit

Invertterit

 

Hybrid Ener­gial­ta voit tila­ta myös aurin­koe­ner­gia invert­te­rit. Tuom­me maa­han yhtä maa­il­man joh­ta­vis­ta invert­te­ri mal­leis­ta, joi­hin lukeu­tuu suu­ri mää­rä eri kokoi­sia ja tyyp­pi­siä invert­te­rei­tä. Saa­ta­vil­la heti toi­mi­tuk­seen ylei­sim­piä mal­le­ja. Hin­nat alkaen: yksi­vai­hei­set perin­tei­set 1 011€, kol­mi­vai­hei­set perin­tei­set 1 552€, lataa­vat hybrid mal­lit yksi­vai­hei­set 1 853€ ja kol­mi­vai­hei­se­na 3 936€

Deye invert­te­rei­tä on saa­ta­vil­la ~1 ja ~3 vai­hei­sia taval­li­sia aurin­ko invert­te­rei­tä ja myös hybrid invert­te­rei­tä 48v akustolataukseen.

Alla eri­tel­ty­nä saa­ta­vil­la ole­vat invert­te­ri mallit.

 Aurin­koe­ner­gia invert­te­ri­mal­lit, yksivaiheiset:

2KW SUN-2K‑G 
3KW SUN-3K‑G 
3.6KW SUN‑3.6K‑G 
5KW SUN-5K‑G 
6KW SUN-6K‑G 
7.5KW SUN‑7.5K‑G 
8KW SUN-8K‑G 
10KW SUN-10K

Aurin­koe­ner­gia invert­te­ri­mal­lit, kolmivaiheiset:

4KW SUN-4K‑G 
5KW SUN-5K‑G 
6KW SUN-6K‑G 
7KW SUN-7K‑G 
8KW SUN-8K‑G 
10KW SUN-10K‑G 
12KW SUN-12K‑G 
15KW SUN-15K‑G
18KW SUN-18K‑G
20KW SUN-20K‑G 
25KW SUN-25K‑G 
30KW SUN-30K‑G 
33KW SUN-33K‑G 
35KW SUN-35K‑G 
40KW SUN-40K‑G 
50KW SUN-50K‑G 
60KW SUN-60K‑G 
70KW SUN-70K‑G 
75KW SUN-75K‑G 
80KW SUN-80K‑G 
100KW SUN-100K‑G 
110KW SUN-110K‑G

Aurin­koe­ner­gia hybrid invert­te­ri­mal­lit, yksivaiheiset:

SUN‑3.6K-SG03LP1-EU 
SUN-5K-SG03LP1-EU 
SUN-8K-SG01LP1-EU 
SUN-16K-SG01LP1-EU

Aurin­koe­ner­gia hybrid invert­te­ri­mal­lit, kolmivaiheiset:

SUN-5K-SG04LP3-EU 
SUN-6K-SG04LP3-EU 
SUN-8K-SG04LP3-EU 
SUN-10K-SG04LP3-EU 
SUN-12K-SG04LP3-EU

Invert­te­rit täyt­tä­vät pien­tuo­tan­to stan­dar­din VDE-ARN-4105 ja sovel­tu­vat kyt­ket­tä­väk­si säh­kö­verk­koon koko Suo­men alueella

Omi­nai­suu­det huip­pu­luok­kaa ja moni­puo­li­set ohjel­mat. Kaik­ki verk­koin­vert­te­rit sisäl­tä­vät Wifi ase­man. Tutus­tu esit­tee­seen ja moni­puo­li­seen sisäl­töön. Takuu 5 vuotta.

Mik­roin­vert­te­rit erillistilauksena!

Deye hybrid invertterit

Modu­laa­ri­set akus­tot invert­te­ri koko­nai­suu­den kanssa

  • Akus­to­ja saa­ta­vil­la 5kw pake­teis­sa, modu­laa­ri­ses­ti kasat­ta­vis­sa, tai seinäasennettavissa
  • invert­te­riyk­sik­köön lii­tet­tä­vis­sä 5–30kw akusto
  • Takuu 10 vuotta
  • Hin­nat alkaen 3 597€ alv24% — 5.12kWh-3U Rack
  • Toi­mi­tus­ta­pa, toi­mi­tusai­ka ja hin­ta vaih­te­le­vat akus­to koko­nai­suu­den mukaan.

 

 

Varas­to­ti­lan­ne elää täl­lä het­kel­lä mer­kit­tä­väs­ti. Meil­lä on usei­ta perus­mal­le­ja varas­tos­sa jat­ku­vas­ti, ja täy­den­nys­tä tulee koko ajan lisää. Pyy­dä mal­li ja hin­ta yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la, säh­kö­pos­til­la, What­sap­pil­la (+358) 0408475441 tai vaik­ka ihan teks­ti­vies­tit­se. Vas­taam­me mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Suu­rem­mis­sa eris­sä pyy­dä tarjous.

9 + 15 =