Yhteystiedot

Hybrid Energia Oy

Y-tun­nus: 2930049–6

Pos­ti: Niit­ty­mäen­tie 189 B
04600 MÄNTSÄLÄ

Avoin­na Tiis­tai-Per­jan­tai: 11–18

yhtey­de­no­tot: säh­kö­pos­ti, pos­ti tai puhe­li­mit­se

Ota yhteyttä

  info@www.hybridenergia.fi

  0408475441

Verk­ko­las­kuo­soit­teem­me ovat:

Ope­raat­to­ri

Verk­ko­las­kuo­soi­te

OVT-tun­nus

OpusCa­pi­ta Solu­tions Oy (E204503)

003729300496

003729300496

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään pape­ri­set las­kut osto­las­ku­jen skan­naus­pal­ve­luun osoit­tee­seen:

Hybrid Ener­gia Oy (OpusCa­pi­ta skan­naus­pal­ve­lu)

PL 98069

00063 LASKUNET

Jot­ta skan­naus­pal­ve­lu voi koh­dis­taa las­kun­ne, tulee tämä las­ku­tuso­soi­te tulos­taa myös itse las­kuun, eikä pel­käs­tään kir­je­kuo­reen. Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin las­ku­ja, eli esi­mer­kik­si tie­do­tus­ten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin pos­tio­soi­te pysyy ennal­laan.

Yhteydenottolomake